بایگانی برچسب: s

کمیته ورزشهای هوایی استان البرز

جلسه ماهانه کمیته ورزشهای هوایی استان

جلسه کمیته ورزشهای هوایی استان در خرداد ماه برگزار گردید در این جلسه موضوع راه دسترسی سایت سوپا و هلجرد مورد بررسی قرار گرفت.

اطلاعیه

گردهم آیی ابتدای سال خلبانان استان البرز با محوریت اعلام برنامه سال 1396 روز پنجشنبه مورخه 17 فروردین ساعت 13:30 در محل ورزشگاه انقلاب به آدرس باغستان – ورزشگاه انقلاب – جنب زمین بیس بال – دفتر هیئت انجمن های ورزشی استان البرز. حضور سبز شما ، روحیه بخش ماست