بایگانی دسته: اخبار

اطلاعیه

گردهم آیی ابتدای سال خلبانان استان البرز با محوریت اعلام برنامه سال 1396 روز پنجشنبه مورخه 17 فروردین ساعت 13:30 در محل ورزشگاه انقلاب به آدرس باغستان – ورزشگاه انقلاب – جنب زمین بیس بال – دفتر هیئت انجمن های ورزشی استان البرز. حضور سبز شما ، روحیه بخش ماست

اسامی مسئولان کارگروه های کمیته ورزشهای هوایی استان البرز مشخص شد.

اسامی مسئولان کارگروه های کمیته ورزشهای هوایی استان البرز از طرف ریاست محترم کمیته مشخص شد . بر اساس این اطلاعیه آقایان کاظمی ، کنعانی ، خدایی ، حدادی و بهروزی به ترتیب مسئول دبیری کمیته ، مسابقات ، آموزش و فنی ، روابط عمومی و وبسایت معرفی گردیدند .